Accueil                                                         Admin
20 août 2022  

 Son histoire

par Henri Wallon

 Les sources

Procès condamnation

Procès en nullité...

Chroniques & textes

Lettres de J. d'Arc

 Compléments

Bibliographie

Librairie numérique

Dossiers

 Recherches

Mises à jour du site

Recherches

 

 ACCÈS CARTES

     Carte de France (1429)

     Carte Nord France (1429)

     Carte environs Domrémy

     Carte environs Orléans

     Carte siège d'Orléans

     Vues Orléans et pont

 

 Interactivité

Contact

Liens johanniques

Sauvez la Basilique

Procès de réhabilitation
VIII - Traité de Msgr. Jean Bochard, évêque d'Avranches.

um citra paucos dies, propter nonnulla mee Abrincensis ecclesie agenda, ad hanc Parisiensem civitatem venissem, ex parte reverendissimi et reverendi in Christo patrum et dominorum Remensis archiepiscopi et Parisiensis episcopi, simul et honorabilis ac religiosi viri magistri Johannis Brehal, ordinis Fratrum predicatorum, sacre theologie professoris hereticeque pravitatis per regnum Francie inquisitoris, sancte Sedis apostolice commissariorum et, quoad ea de quibus hic habendus est sermo, specialiter deputatorum, fuit mihi injunctum ut, super quodam processu alias, sunt fere xxv anni, Rothomagi, per reverendum in Christo patrem et dominum tunc Belvacensem episcopum, in materia cujusdam singularis atque admirande femine, que Johanna Puella communi nuncupatione vocabatur, facto et concluso, quantum ad ejusdem processus confirmationem seu infirmationem, pariter et de in eodem contentis eidem Puelle objectis, ego vellem, per modum opinionis, quid in ea re sentirem scribere. In qua certe materia, que grandis, admodum difficilis et valde ardua mihi prima facie visa est, nullatenus presumerem, maxime in tam brevi decursu, utcumque opinari, nisi prefatorum dominorum commissariorum mihi pro singulari precepto interveniret auctoritas. Certa itaque protestatione premissa de nihil asserendo quod sane doctrine videatur aut esse possit contrarium, videtur mihi totum hujusce rei pondus in duo principaliter versari. Quorum primum, quod tanquam materiale est, concernit ea que prefate Puelle per suos adversarios et judices fuerunt objecta; secundum vero formam sive ordinem processus usque in sententiam diffinitivam et ejusdem Puelle condemnationem considerat. Et circa hec duo, non per modum codicilli, sicuti audivi nonnullos solemnes prelatos et doctores solemniter et ardue atque ad rem multum pertinenter scripsisse ; verum que breviori decursu summarie solum et levi quadam opinione, quantum ex summario quodam extracto, descripto super hac materia, domini Pauli Pontani, in curia romana advocati consistorialis solemnissimi, valui materiam hanc simul et processum considerare, mea talis qualis, sub protestatione premissa simul et cujuslibet securius sapientis correctione, versabitur opinio.
  Circa primum igitur, quam plurima prefate Puelle videntur, imposita, inter que videntur esse majora : quod dicebat multas et frequentes spirituum, videlicet beati Michaelis et beatarum Katherine et Margarete, visiones et revelationes et consolationes habuisse, quibus sepe reverentiam exhibuit; quod aliqua futura contingentia se scire certitudinaliter predixit; quod a parentibus absque licentia recessit; quod bellis, habitum virilem et arma gerens, etiam tonsa crines, se immiscuit; quod militantis Ecclesie judicio, super his que sibi imponebantur, se ipsam submittere noluit; et quod, postquam solemni abjuratione hujusmodi spirituum apparitiones et revelationes, simul et virilem habitum, dimiserat atque eisdem publice renunciaverat, iterum resumpsit et eisdem adhesit.
  Unde, quod hujusmodi visiones seu apparitiones habuerit, quamvis hominibus occultum sit, cum hec sint secreta Dei misteria, non tamen est impossibile neque a fide catholica alienum. « Apparet enim Dominus hiis qui fidem habent », Sapientie I°, et Joannis IX° de diligenti Deum scribitur « Ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus ». Unde et apparitiones et spiritus prophetie, tam in Veteri et Novo Testamentis et viris et mulieribus nedum bonis, sed etiam malis, quam pluries contigisse manifeste declarat totius sacre Scripture decursus.
  Supposito ergo quod ipsi Puelle hujusmodi apparitiones et revelationes fuerunt facte, sicut satis verissimile est, attentis dictis et factis per eam, an a bonis vel malis spiritibus provenerint, sequitur conject[ur]andum. Quod equidem ex duobus maxime videtur perquirendum, videlicet ex fine propter quem, et ex vita et moribus et obitu ipsius Puelle. Actiones enim humane potissimam bonitatem vel malitiam habent ex fine a quo dependent, ita ut, secundum maximam Thopicorum, « cujus finis bonus est, ipsum quoque bonum est »; sic et de malo. Boni etiam spiritus ad bonam vitam honestosque mores inducunt, atque ad finem usque catholicum perducunt.
  Prefata autem Puella, ut nedum ex ejus dictis et assertionibus, verum longe certius ex ipsius factis et operibus, claruit et manifeste cunctis apparuit, ad hunc finem specialiter et intentionem destinata est; et venit ut, ab hoc Francorum christianissimo regno in extrema fere calamitate per Anglicos, ipsum injustissime tunc usurpantes, constituto, ipsos Anglicos juste et rationabiliter expelleret, simul et christianissimum dominum nostrum regem Karolum modernum, quasi tunc a suo regno dejectum et propulsum, et restitueret, et ad sacram unctionem pariter et regie corone susceptionem perduceret; quod siquidem qualiter perfecerit rei probavit eventus.  Hec omnia bona et honesta sunt nedum ex genere, verum etiam ex circumstantiis actuum et operationum ipsius Puelle, que ipsos Anglicos gratis ante cujuscumque insultus seu belli aggressum, misericorditer procedens, dulciter monuit et summavit, ut in nomine Domini cum bona pace recederent, et quod injuste occupabant et usurpabant juste relinquerent; nomen et auxilium Dei indefesse, pie et devote implorans, sacramenta confessionis et sacrosancte eucharistie frequenter suscipiens, integritatem pure virginitatis, inter tot et talis conditionis viros, sola simplex et juvenis Puella illibate custodiens; quoscumque corruptos mores, excessus seu perversos illicitosque actus in aliis ut blasphemias, juramenta, violentias, homicidia, furta et cetera hujusmodi, quantum plus poterat cohibens, in nomine Domini semper refrenabat. Ex quibus, et finis ad quem specialiter venit, bonitas et suorum vite et morum clara honestas possunt apprehendi.
  De ejus autem obitu, nil aliud, nisi Deo revelante, potest certitudinaliter cognosci, nisi quod in ejus extremis semper de bene in melius continuans, Jhesum, beatam Mariam, sanctos et sanctas assidue, multis hominum milibus clare audientibus, acclamans, sancte et catholice visa est, inter flammas pressura1, spiritum Domino reddidisse. Ex his videtur sequi, et mea opinione posse concludi, ipsam Puellam ad jam pretactos fines fuisse a misericorde et justo Deo missam.
  Quod etiam ex ejus rei circa quam conditione satis considerari potest. Ipsi enim Anglici in illis diebus, temeraria presumptuositate intollerabilique superbia sublevati, non satis pensantes quoniam neque in fortitudine sua roborabitur vir : « Non in arcu meo » [Ps. 44. 7] aiebat regius Propheta « sperabo, et gladius meus non salvabit me ». Quoniam ut primo Machabeorum, tertio capitulo, scribitur : « Non in multitudine exercitus victoria belli, sed de celo fortitudo est », juste meruerunt ut, de eorum summa atque fastigiosa superbia, Deus ipse, qui infirma mundi eligens ut fortia queque confundat, quantum superbis resistit, humilibus dat gratiam et qui ipsi rerum nature eas leges instituit, ut contraria contrariis curentur, eos per victricem humilitatem potentissime deiceret.
  Que autem major potuit contra tantam superbiam reperiri humilitas, quam in simplicissima tridecim circiter annorum virgine puella, in campum absque multa hominum frequentia, inter oves et pecora multa, atque de post fetantes a Deo vocata : certe nulla sicut neque contra summam Luciferi superbiam, quam in sacratissima virgine Maria major valuit humilitas inveniri.
  Sequitur ex dictis, ut videtur, clare posse concludi hujusmodi spiritus eidem Puelle apparentes bonos fuisse et a Deo, qui ad opera pietatis et misericordie, sicut est populi et patrie a malis liberatio, non utitur malis angelis, sed bonorum ministerio, fuisse specialiter missos.  Sed quod hujusmodi spiritus fuerint beatus Michael et beate Katherina et Margareta, satis ymo multum verisimiliter apparet. De Michaele quidem archangelo : ipse enim est, qui populo israelito olim ducatum prebebat, divinas revelationes simul et directiones exercendo, ut expresse habetur in glossa Judicum VI° et Danielis X°. Modo autem, dispersione in illo populo facta et Christi Ecclesia fundata et fide revelata, non dubium quin idem beatissimus archangelus Ecclesie Christi et ita toti christianitati presideat, et maxime inter ceteras christianitatis partes huic Francie regno, quod propter singularem divini cultus excellentiam et preclarum fidei lumen in eo, absque macula semper prefulgens christianissimum, etiam ab aliis regnis est speciali quadam atque peculiari honoris excellentia appellatum. Quod etiam ex quodam bene singulari satis verisimiliter potest conjecturari. Nam eumdem archangelum quamdam rupem in medio mari, in mea Abrincensi diocesi, in qua coleretur, sibi quondam elegisse, veteres nostre tradunt historie; ubi a beatissimo Auberto, Abrincensi tunc episcopo, ex speciali revelatione per eumdem archangelum sibi facta, in honore ejusdem archangeli percelebris fundata est ecclesia, que hactenus dicta est ecclesia beati Michaelis in Tumba. Hic locus, quamvis ex integro totus Normannie ducatus, preter ipsum, fuerit violenti Anglorum potestati subjugatus, et omnes circumvicine regiones sibi guerrarum durante sevitia contrarie, grandes, durissimeque obsidiones, machine, mirabiles insidie et proditiones tentate, machinate et applicate, nunquam tamen potuit sevi dictorum Anglorum dominio subjugari, ipso beatissimo Archangelo locum suum peculiari quadam protectione defendente. Potest itaque rex christianissimus conformiter, sicut et de angelo Danielis dicere : « Ecce Michael unus de principibus primis venit in adjutorium meum. » [Danielis x. 13].
  De beatis autem Katherina et Margareta satis verisimile videtur, ex eo quod semper, a sua juventute et quamprimeva cognitione, ipsa Puella ad eas singularem habuerat devotionem. Unde et pro sua consolatione, quia etiam mulieres mulieri quam viri sunt familiariores, per easdem beatas virgines sua secreta misteria voluit Deus ipsi Puelle ad fines, pro quibus eam miserat, pie et misericorditer revelare.
  Quod autem habitum virilem et arma gerens, crines etiam tonsa, bellis se immiscuerit, non videtur esse unde juste valeat reprehendi; quoniam ex quo a Deo missa fuit, ut ex antedictis nunc presupponitur, commune videtur ut divina ordinatione habitus, modos et conditiones fini sue legationis competentes ipsa tenuerit, et maxime cum nil ibidem videatur quod sit malum ex suo genere, et uod non possit absque peccato pro alicujus rei exigentia bene fieri. Gerere enim arma et maxime defensiva sibi ad finem, pro quo missa erat, competebat, et ita et come tonsuram et habitum virilem, longe magis quam mulie[b]rem. Quod etiam pro sua virginitate et casta integritate servanda maxime sibi1 competebat, ne nota inter viros juvenis puella, que jam ad pubertatem devenerat, ipsos ad libidinem, quos magis toto posse inducebat ad virtutem, concitaret. Unde et Deuteronomii II, 22°, prohibeatur in lege ne mulier habitum viri, seu vir habitum mulieris, sibi assumeret, propterea ne ad actus venereos simul et ad ydolatriam facilius prolaberentur. Si ergo castius mulier sub viri habitu quam sub muliebri, tam in se quam in ordine ad alios se habeat, quare eo non magis utetur ?
  Unde et multas mulieres reperimus hujusmodi virilem habitum gessisse et comas succidisse, sicut fuerunt beata Tecla, Pauli apostoli discipula, beata Eugenia, beata Natalia beati Adriani martiris uxor, sancta Pelagia, sancte etiam Marina, Eufrosina, Andoena et quamplures alie.
  Quod etiam a parentibus illicenciata recessit, non debet sibi divino jussu monite ad malum imputari. Plus enim oportet Deo, quam hominibus, obedire; nam obligatio ad obedientiam Dei omnem aliam obligationem, etiam ad proprios parentes, antecedit. Unde et verissimile est quod, si a patre et matre licentiam petivisset, voluissent, et merito, causam talis sui recessus cognoscere et fortassis aliqua secreta, que non valuisset ipsis detegere, ipsam interrogassent. Ymo et quando totam sui recessus causam ipsis aperuisset, ipsam tamquam fatuam et insanam, non credentes eam a Deo fuisse monitam, valde duriter increpassent.
  Non mirum etiam si quedam futura contingentia prenunciaverit, supposito, ut premissum est, quod ab eo ministerio beatorum spirituum fuerit docta et directa, cujus eterno conspectui omnia sunt presentia.
  Quod vero accusatur non voluisse se ipsam submittere judicio Ecclesie militantis, si bene ejus factum et ea que ipsa dixit attendantur, non videtur mihi esse propterea sibi aliquid improperandum, nam omnia illa, super quibus sollicitatur ut judicio Ecclesie militantis se submittat, ipsa, ut asserit, ex Deo habet per revelationem, et ita illa certissime cognoscit et tenet, que aliis sunt occulta et fortassis non credibilia : unde in talibus, non debet quis cogi precise ad denegandum seu diffitendum, alias iniquum et injustum videretur esse tale preceptum. Nam talia que ex divina revelatione cum tanta certitudine procedunt, libertatem inducunt, secundum illud Secunde ad Corinthios III° [17] : « Ubi spiritus Domini, ibi libertas » et ad Galatas V° [18] : « Si spiritu ducimini, non estis sub lege. » Hec enim lex spiritus Domini, tamquam superior, eximit ab omni alia lege. Neque etiam adhuc omnino recusavit ipsa Puella judicium Ecclesie militantis, ymo se ipsam, cum suis omnibus dictis et factis, submisit judicio concilii generalis et sancte Sedis apostolice.
  Quantum autem ad hoc quod dicitur post abjurationem, etc. virilem habitum resumpsisse et suis spiritibus iterum adhesisse, ipsa satis videtur respondisse, videlicet quod numquam intellexerat se illis suis apparitionibus renuntiasse. Sibi enim lecta est quedam scedula papirea, quam, longa carceris afflictione et metu ac timore mortis maxime aggravata, non intellexit, et quam, si intellexisset, nunquam in eternum consensisset. Et ita ad veritatem non potuit propterea, ut videtur, juste judicari relapsa. Habitum etiam virilem resumpsit et quia timebat Deum offendere, qui eum sibi instituerat, si absque ejus ordinatione ipsum dimitteret, et etiam necessitate, ut fertur, coacta, quia mulie[b]res vestes sibi abstulerunt, viriles juxta eam reponendo. Et ita mea tenui et minus consulta opinione, et salvo semper judicio meliori, nihil in ejus dictis aut factis reperitur, unde potuerit sic judicari relapsa, scismatica et heretica aut unde ad fidei judicium juste adduci debuerit. Et hec quoad primum.
  Tandem vero quo ad formam processus, seu procedendi modum, quantum sub tam brevi decursu valui comprehendere, ex quamplurimis videretur, qui processui et fine insudarunt, in modo procedendi et judicandi defecisse. Que, quia magis ad dominos juristas spectant, sub arta brevitate perpauca perstringam.
  Primo itaque fori et judicis incompetentia ipsum processum pariter et sententiam exinde secutam corruere, et nullos esse, demonstrat. Ipse enim judex fertur fuisse parte [inimicorum] domini nostri regis et ipsius Puelle formalissimus inimicus; a quo etiam ipsa Puella ad dominum nostrum papam et ad generale concilium ante sententiam appellavit. Item coassistentes sibi omnes capitales ipsius Puelle inimicos advocasse; et illos quos videbat plane veritatem dicentes, sicut fuerunt graves viri et solemnes doctores magistri Jo. Lohier et N. de Houppevilla, gravissime increpans, cum maximo eorum terrore et pavore a castro Rothomagensi dicitur expulisse. Item propter carcerum indispositionem et custodum incompetentiam, propter etiam timorem et assidue incussum sibi terrorem, propter questionum sibi difficilimarum et arduarum sibi factam interrogationem, et maxime propter falsam et calomniosam articulorum deliberare seu consulere et rationes dare, tam Parisius quam alibi, debentium transmissorum formationem. Et ex his siquidem precipue videtur prefatus processus dici debere merito invalidus et censeri et per consequens sententia ex eo subsecuta pro nulla reputari.
  Et hec sunt que, sub premissa correctione et protestatione et submissione, de presenti materia per modum opinionis solum et probabiliter mihi Johanni, episcopo Abrincensi, sunt visa conjectanda.
                   Sic scriptum : « J. Abrincensis episcopus ».

                        

  Il y a peu de jours, que je fus amené par les affaires de mon Église d'Avranches, dans cette ville de Paris; et là, les vénérables et révérends Pères dans le Christ, messeigneurs l'archevêque de Reims, l'évêque de Paris, et avec eux honorable et religieuse personne, Jean Bréhal, de l'ordre des Frères Prêcheurs, professeur de sacrée théologie, Inquisiteur de la perversité hérétique dans le royaume de France, m'ont fait un commandement, au sujet d'une affaire pour laquelle ils ont commission et spéciale délégation de la part du Siège Apostolique.
  Il s'agit du procès fait à Rouen, il y a près de 25 ans, par celui qui à cette époque était le révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais, contre une étonnante et merveilleuse femme, universellement connue sous le nom de Jeanne la Pucelle.
  Faut-il confirmer, faut-il infirmer le dit procès ? Que penser de ce qui y est allégué contre la dite Pucelle ? Les révérends commissaires veulent que je leur donne mon sentiment par écrit.
  J'ai vu de prime abord que c'était là un sujet grandement relevé, hérissé de grandes difficultés, sur lequel je n'aurais jamais eu la présomption de me prononcer, surtout en si peu de temps, si l'autorité des dits seigneurs commissaires n'eut été pour moi un commandement à part.
  Après protestation que je ne veux rien avancer qui puisse être ou paraître contraire à la saine doctrine, il me semble que toute la question se réduit à deux points principaux. Le premier, qui est comme le fond, regarde ce qui a été allégué contre la dite Pucelle par ses adversaires et juges; le second se rapporte à la forme, à l'ordre de la procédure suivie contre elle, jusqu'à la sentence définitive et à la condamnation.  Je ne veux pas faire un traité sur ces deux points. J'ai appris que quelques prélats et docteurs de renom l'avaient fait avec grands développements, profondeur, de manière à épuiser le sujet. — C'est brièvement, sommairement, et comme en passant que je formulerai mon avis, tel que j'ai pu me le former sur le fond et sur la forme, d'après un extrait abrégé, dû au seigneur Paul Pontanus, avocat consistorial de grand poids, en cour de Rome.
  Je donne mon sentiment tel quel, sous le bénéfice de la protestation déjà émise, et en l'abandonnant à la correction de plus sages que moi.

  De nombreuses inculpations ont été portées contre la dite Pucelle. Les principales semblent être les suivantes : elle disait avoir eu de fréquentes visions des esprits, à savoir de saint Michel, de sainte Catherine, de sainte Marguerite; en avoir reçu des révélations, des consolations; elle leur a rendu un culte ; elle a prédit de science certaine plusieurs événements futurs et contingents : elle a quitté ses parents, sans licence de leur part. Portant vêtements d'homme, une armure, les cheveux courts, elle s'est jetée dans les combats ; elle n'a pas voulu, pour les faits qu'on lui reprochait, se soumettre au jugement de l'Église militante ; après avoir solennellement abjuré les apparitions et les révélations de ses esprits, après avoir publiquement renoncé à son vêtement d'homme, elle a repris ce même vêtement, et a de nouveau attesté la réalité de ses visions.

  Jeanne a-t-elle eu ces visions et apparitions ? Sans doute ces secrets mystères de Dieu sont difficiles à pénétrer par les hommes; mais il n'y a là rien qui soit impossible à sa puissance, rien de contraire à la foi catholique; car le Seigneur apparaît à ceux qui ont foi en lui (Sap.,c. I), et au chapitre XIV de saint Jean, il est écrit de celui qui aime Dieu : Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. — Toute la suite des Écritures, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, nous montre que des apparitions ont eu lieu, que l'esprit de prophétie a été départi, et aux hommes et aux femmes, et non seulement aux justes, mais même aux méchants.
  Supposé, ce qui, — vu les paroles et les actes de la Pucelle, — semble vraisemblable, supposé qu'elle ait eu semblables révélations, venaient-elles des bons, venaient-elles des mauvais esprits ?
  Pour répondre, il faut, ce semble, considérer deux choses : quelle était la fin, et quels ont été la vie, les moeurs, le trépas de cette jeune fille ?
  Les actions humaines, en effet, tirent principalement leur bonté ou leur malice, de la fin qui les inspire. C'est une maxime de morale que celui-là est bon qui se propose une fin bonne ; que celui-là est mauvais qui se propose une fin mauvaise. Les esprits bons poussent à une vie bonne, c'est-à-dire à des moeurs honnêtes; ils mènent à une fin chrétienne.
  Dans cette jeune fille, les paroles, les affirmations, et, ce qui est autrement certain, les actes, les oeuvres, ont manifesté clairement à tous quelle était sa fin spéciale, le but de sa mission. Ce royaume très chrétien était réduit à la dernière extrémité ; les Anglais l'occupaient par la plus injuste des usurpations. Jeanne est venue pour les expulser fort légitimement et fort justement ; pour remettre sur le trône notre roi Charles actuellement régnant, alors comme chassé et banni de son royaume ; elle est venue pour le faire sacrer et couronner. Comment tout cela a été accompli, les faits le proclament.
  Il n'y a là rien que de bon et d'honnête, non seulement en soi, mais encore dans les circonstances et dans la manière dont la Pucelle a tout conduit. Avant de donner le moindre assaut aux ennemis, avant la plus petite attaque, par un procédé plein de miséricorde et d'humanité, elle les a avertis et sommés au nom du Seigneur de se retirer paisiblement, de rendre justement ce qu'ils occupaient et détenaient injustement. Jeanne ne se lassait pas d'invoquer le nom et le secours de Dieu; elle le faisait avec piété et dévotion; elle fréquentait assidûment les sacrements de Confession et de la divine Eucharistie.
  Cette jeune fille candide, seule, au milieu de tant de gens, et de quelle condition ! a gardé sans tache son intégrale virginité. Elle n'a pas cessé de réprimer dans les autres au nom du Seigneur, et de toute l'étendue de son pouvoir, la perversité des moeurs, les excès condamnables, tout acte illicite, tels que blasphèmes, jurements, violences, homicides, larcins et semblables iniquités. Tout cela manifeste, et la bonté de la fin pour laquelle elle était spécialement suscitée, et l'éclatante honnêteté de sa vie et de ses moeurs.
  Une révélation pourrait seule nous faire connaître avec certitude quel fut son trépas. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on l'a vue toujours plus parfaite à mesure qu'elle approchait de sa fin. Des milliers de spectateurs l'ont entendue invoquer sans cesse, à grands cris, Jésus, la bienheureuse vierge, les saints et les saintes ; ils l'ont vue au milieu des flammes rendre son esprit à Dieu pieusement, catholiquement.
  Il semble en résulter et, à mon avis, l'on peut conclure que la Pucelle a été envoyée par le Dieu de miséricorde et de justice pour les fins déjà indiquées.
  On peut tirer un nouveau motif de la considération de ceux qu'elle combattait. Les Anglais étaient alors enflés de présomptueuse témérité et d'un intolérable orgueil. Ils oubliaient que, pour être fort, l'on n'est pas pour cela en sécurité. Ce n'est pas dans mon arc que j'espérerai, et ce n'est pas mon glaive qui me sauvera, disait le roi-prophète (ps. XLIII). Ce n'est pas le nombre des combattants qui décide de l'issue des batailles, c'est du ciel que vient la victoire, est-il écrit au premier livre des Machabées (c. III). C'est par l'oubli de ces oracles que les Anglais ont mérité d'être précipités du faîte d'un orgueil sans mesure. Dieu qui a choisi l'infirmité pour confondre la force, qui donne sa grâce aux humbles autant qu'il la refuse aux superbes, Dieu qui a établi comme loi universelle de la nature que les contraires seraient guéris par les contraires, Dieu a voulu renverser tant de hauteur par la victoire de la bassesse. Et comment opposer plus de bassesse à tant d'élévation ! Jeanne était la plus simple des filles, d'environ treize ans, nourrie aux champs, loin de la foule, à la suite des troupeaux; et c'est là, à la suite des brebis, que Dieu l'appelle. Comment prendre plus bas ? Tout comme pour briser l'orgueil de Lucifer, il était impossible de trouver plus d'humilité que n'en possédait la très sacrée vierge Marie.

  Que les esprits qui apparaissaient à la Pucelle fussent saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, cela me paraît vraisemblable pour saint Michel. Saint Michel fut autrefois le guide du peuple de Dieu. Il transmettait à ce peuple les révélations du ciel, ainsi que l'enseigne la glose au VIe chapitre des Juges et au Xe de Daniel. Maintenant que l'ancien peuple est dispersé, que l'Église est fondée, la foi établie ; il ne saurait être douteux que le bienheureux Archange ne préside à la conduite de l'Église et de toute la Chrétienté. Mais parmi tous les royaumes de la Chrétienté, il doit, plus que sur tout autre, veiller sur ce royaume de France, auquel un éclat particulier dans le culte divin, le flambeau de la foi toujours conservé dans sa pureté et sans obscurcissement, ont fait donner, comme témoignage d'une spéciale et particulière prérogative, même par les autres nations, le nom de très chrétien.
  On peut l'induire encore d'un fait singulier. Dans mon diocèse d'Avranches, l'Archange se choisit autrefois une roche au milieu des flots de la mer, pour y être très particulièrement honoré. C'est le récit de nos vieilles histoires. Le Bienheureux Aubert, alors évêqùe d'Avranches, y fit bâtir, en l'honneur et sur l'ordre même de l'Archange, une église fameuse appelée depuis église de Saint-Michel en Tombe. Or c'est le seul lieu de la Normandie qui n'ait pas été subjugué par les Anglais. Tout le duché était conquis. Les lieux circonvoisins, pendant la durée des guerres, étaient ennemis du mont Saint-Michel. Blocus très rigoureux et prolongés, machines merveilleuses, embuscades, trahisons, engins de tout genre, tout a été mis en oeuvre, sans que les Anglais aient pu parvenir à s'en rendre les maîtres. Le Bienheureux Archange en personne a couvert ce lieu d'une
particulière et souveraine protection.
  Aussi le roi très chrétien peut-il s'approprier les paroles de Daniel, et dire avec ce prophète : Voilà que Michel, le premier parmi les princes premiers, est venu à mon aide.
  Il est encore vraisemblable que c'étaient sainte Catherine et sainte Marguerite qui apparaissaient à la Pucelle. Depuis son enfance, et presque dès les premières lueurs de sa raison, Jeanne, sans jamais se démentir, a professé pour elles une singulière dévotion. Pour la soutenir, et aussi parce que les femmes peuvent agir avec les femmes plus familièrement que les hommes, Dieu a voulu révéler à la Pucelle par ces saintes vierges ses secrets mystères, conformément à la mission de miséricorde et de compassion dont il l'avait investie.

  Pour ce qui est du vêtement d'homme, des armes, des cheveux coupés, des batailles auxquelles la Pucelle a pris part, il ne semble pas qu'il y ait là juste sujet de blâme.
  Dès qu'elle était envoyée par Dieu, ainsi que, d'après ce qui vient d'être dit, c'est maintenant supposé, il convenait que par disposition divine elle portât les vêtements, adoptât les moeurs, la tenue, en harmonie avec la fin de sa légation. C'est d'autant plus vrai qu'en tout cela il n'y a rien de mauvais par nature, et qui ne puisse être fait sans péché, lorsqu'un besoin raisonnable le demande.
  Pour la fin de sa mission, elle devait porter les armes, surtout les armes défensives, et par suite se faire couper les cheveux, vêtir un habit d'homme plutôt qu'un habit de femme. C'était bien plus convenable pour la garde de sa virginité et de sa chasteté. Une adolescente, à la fleur de l'âge, en costume de femme, eût été une constante excitation au libertinage, pour ceux que de toutes ses forces elle portait à la vertu
  La défense faite, au XVII° chapitre du Deutéronome, à la femme de ne pas prendre des vêtements d'homme, à l'homme de ne pas prendre des vêtements de femme, avait pour hut d'écarter des Juifs des occasions de débauche et d'idolâtrie tout à la fois. Mais, lorsque sous un vêtement d'homme la chasteté est mieux sauvegardée dans soi et dans les autres, pourquoi n'y aurait-on pas recours?
  Pour semblables motifs, plusieurs femmes ont porté des vêtements d'homme et se sont coupé les cheveux. Telles sainte Thècle disciple de l'apôtre saint Paul, sainte Eugénie, la bienheureuse Nathalie épouse du bienheureux martyr Adrien, les saintes Maxime, Euphrosine, Audoène et bien d'autres.
  L'on ne doit pas davantage lui faire un crime d'avoir quitté ses parents sans leur licence, puisque c'était l'esprit de Dieu qui la poussait. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette obligation prime toutes les autres, même celles dont on est tenu envers son père et sa mère. Il est vraisemblable que si elle leur avait demandé congé, ils auraient voulu, et avec raison, connaître les motifs d'un semblable éloignement, pénétrer des secrets qu'elle ne pouvait pas révéler. Si elle avait découvert la vérité tout entière, ils l'eussent regardée comme tombée en démence, n'eussent pas cru à sa mission et l'eussent fort maltraitée.
  Il n'est pas étonnant qu'elle ait prédit un avenir incertain par sa nature, dès que nous admettons que, par le ministère des esprits bienheureux, elle était enseignée, dirigée, par celui dont l'éternel regard voit tout à l'état de présent.

  Pour ce qui est d'avoir refusé de se soumettre au jugement de l'Eglise militante, ses actes et ses paroles attentivement examinés ne me semblent fournir matière à aucun blâme.
  Tous les points sur lesquels elle a été pressée de se soumettre au jugement de l'Église militante, Jeanne affirme les tenir de Dieu par révélation. Elle en avait par suite la connaissance la plus absolue, et la certitude la plus complète, tandis que c'était chose inconnue et peut-être incroyable à tout autre qu'à elle-même. En cas semblable, personne ne doit être contraint d'abjurer pareilles communications; sans quoi le commandement semblerait être inique et injuste. Ce que l'on sait ainsi, avec tant de certitude par révélation, laisse libre selon la parole de l'Apôtre: Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté (II Cor., IV); et encore : Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi (Gal.,V). La loi du Saint-Esprit est une loi supérieure, exemptant de toute loi contraire.
  Mais en outre la Pucelle n'a nullement récusé le jugement de l'Église militante ; elle a expressément soumis ses paroles, ses actes, sa personne au jugement du Concile général et du Siège Apostolique.

  Quant à l'accusation d'avoir repris les vêtements d'homme, adhéré de nouveau à ses révélations, après avoir solennellement renoncé aux uns et aux autres, Jeanne a donné des réponses qui paraissent suffisantes. Elle n'a jamais pensé abjurer ses révélations. On lui donna lecture d'un papier renfermant une formule dont elle ne comprit pas, le sens, accablée qu'elle était par une longue prison, par de cruelles tortures, et par la vue de la mort qui la menaçait. Si elle l'avait comprise, jamais on n'eût pu l'amener à l'accepter. Ainsi en réalité on ne peut pas, ce semble, la regarder comme relapse.
  Elle reprit le vêtement viril, par crainte d'offenser Dieu, si elle le quittait sans son commandement, après l'avoir pris sur son ordre. Elle y fut contrainte par la nécessité, si, comme on le rapporte, on lui avait enlevé ses vêtements de femme, et mis en place ses vêtements d'homme. Mon bien humble sentiment est donc, sauf meilleur jugement, qu'il n'y a rien dans les paroles et les actes de la Pucelle qui puisse la faire déclarer relapse, hérétique, schismatique; rien même qui autorisât à la traduire justement en jugement en matière de foi. Voilà pour le fond.

  Pour ce qui est de la forme du procès, ou de la suite de la procédure, autant qu'un court examen me permet de le comprendre, ceux qui se sont occupés de mener et de conclure cette affaire me semblent être tombés dans de nombreux défauts; mais il appartient surtout à messieurs les juristes de les relever; je n'en toucherai quelque chose que fort brièvement.
  Le procès et la sentence qui le termine croulent et sont nuls à cause de l'incompétence du juge. Le juge, on le dit, était un ennemi très déclaré de notre roi et de la Pucelle elle-même. Cette dernière en a appelé avant la sentence à notre seigneur le Pape, et au Concile général. Le juge n'avait choisi pour assesseurs que des ennemis mortels de la Pucelle; il injuriait, menaçait, terrifiait ceux qu'il voyait rendre témoignage à la vérité, tels que les remarquables personnages et solennels docteurs, maîtres Jean Lohier, et N. Bessy. Il les chassait de l'enceinte du château de Rouen où avait lieu le prétendu procès.
  L'inconvenance de la prison et des gardes; les terreurs continuelles, l'effroi que l'on a sans cesse cherché à inspirer à la Pucelle ; les questions si difficiles, si ardues qu'on lui a posées ; et plus encore la rédaction fausse, calomnieuse des articles transmis à Paris et ailleurs pour avoir l'avis motivé des hommes doctes ; ce sont là les causes principales qui autorisent à prononcer justement que le procès est nul, à le regarder comme tel, et à réputer nulle la sentence qui s'en est suivie.


  Voilà, sous le bénéfice de la correction, de la protestation, de la soumission déjà émises; voilà, mais seulement par manière d'avis, et comme probable, ce qu'en la présente matière a cru devoir conclure l'évêque d'Avranches..


Source : Texte original latin : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.II, p. 257 et suiv.
Traduction du P. Ayroles, "La vraie Jeanne d'Arc", t.I - p.437 et suiv.

                 

Commentaires du père Ayroles sur le traité de Bochard :

C'est encore un des plus doctes personnages de son temps que Jean Bochard, dit de Vaucelles, évêque d'Avranches, dont le court mémoire a trouvé place dans l'instrument du procès de réhabilitation. Il nous dira lui-même comment il fut amené à le composer.
Bochard naquit à Vaucelles, faubourg de la ville de Saint-Lô. Il vint faire ses études à l'Université de Paris, y enseigna et fut porté à la suprême magistrature, le Rectorat, en 1447. Il ne tarda pas à quitter sa chaire de professeur pour devenir archidiacre d'Avranches. En avril 1453, les suffrages du chapitre l'appelèrent à occuper le siège épiscopal de saint Aubert.
L'évêque d'Avranches jouissait d'une grande réputation de savoir; et il eut grand crédit auprès de Louis XI. A la suite des États généraux de 1470. ce roi le choisit pour son confesseur, et l'employa à la réforme de l'Université de Paris. Le nom de Bochard reste attaché à une mesure scolaire, dont certains historiens se sont moqués, et se moquent encore, avec une légèreté qui prouve combien ils sont étrangers aux questions les plus fondamentales de la philosophie.
Nos idées générales sont-elles de pures formes de notre esprit, sans rien qui leur corresponde au dehors ? Guillaume Ockam l'avait enseigné; et il avait laissé des disciples qui furent appelés nominaux. Les nominaux
enlevaient en réalité toute science et toute connaissance des choses, puisque, d'après eux, il n'y avait dans les objets rien qui correspondît à l'idée que nous nous en faisons; toute la science dès lors ne porterait que sur les noms, d'où l'appellation de nominaux. C'était plusieurs siècles à l'avance la subversive théorie de l'idéalisme, renouvelée depuis par le teuton Kant, et par la ténébreuse école qui se rattache à son nom.
L'évêque d'Avranches persuada à son royal pénitent que la première réforme à faire était de proscrire de l'enseignement un système si fécond en désastreuses conséquences, ruineux de toute science et de toute morale. Ceux-là seulement le blâmeront, qui ne croient pas à l'existence de la vérité, ou qui osent dire que le maître a le droit de déformer l'intelligence de ses disciples, au lieu de l'affermir et de l'ouvrir. Autant
vaudrait soutenir que le patron a le droit d'atrophier les membres de l'apprenti, le médecin de donner des poisons corrosifs à ceux qui lui demandent la santé.
Par un édit du 1er mars 1474, daté de Senlis, Louis XI, s'appuyant sur l'avis des principaux docteurs de Paris qu'il nomme, et surtout sur celui de l'évêque d'Avranches, son confesseur et conseiller, défend sous peine de bannissement d'enseigner le nominalisme. Il ordonne que les livres d'Ockam, de Pierre d'Ailly, de Buridan, de Marsile Ficin qui en sont infectés à divers degrés, seront saisis, empilés dans divers dépôts et liés avec des chaînes de fer; il recommande que sur la question l'on s'en tienne à la doctrine d'Aristote, commentée par saint Thomas, par Alexandre de Hallès, Scot, saint Bonaventure, et autres docteurs réaux. Une mesure si sage fait honneur à celui qui l'inspira et à celui qui l'édicta. Pour s'en être écarté, l'âge moderne a roulé d'un idéalisme sans consistance aux abjections du matérialisme; il n'a fait qu'entasser, sous le nom de philosophie, une interminable série de monstrueux délires. L'édit de Louis XI, ou plutôt la réforme de Bochard, fut à peu près unanimement applaudi
par l'Université entière, dit du Boulay.
Bochard écrivait. Il a laissé sur tous les livres de la Bible un bref commentaire déclaré excellent par tes auteurs du Gallia. Il refusa d'échanger son siège contre celui de Coutances, mais il ajouta à son titre d'évêque d'Avranches celui d'abbé commendataire du Bec et de Cormiers.
Le savant prélat mourut le 28 novembre 1484, après plus de trente ans d'épiscopat. Son mémoire sur la Pucelle est reproduit ici tout entier, à raison même de sa brièveté. On y trouvera sur le mont Saint-Michel de Normandie une remarquable particularité, qui a échappé aux auteurs des mémoires précédents. La phrase de Bochard est longue et prolixe. On dirait une imitation gauche et mal réussie de la période cicéronienne.Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence
Légal         Contacts
 
© 2006-2014 - SteJeannedArc.net
1412-2012
Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire