Accueil                                                         Admin
20 juin 2024  

 Son histoire

par Henri Wallon

 Les sources

Procès condamnation

Procès en nullité...

Chroniques & textes

Lettres de J. d'Arc

 Compléments

Bibliographie

Librairie numérique

Dossiers

 Recherches

Mises à jour du site

Recherches

 

 ACCÈS CARTES

     Carte de France (1429)

     Carte Nord France (1429)

     Carte environs Domrémy

     Carte environs Orléans

     Carte siège d'Orléans

     Vues Orléans et pont

 

 Interactivité

Contact

Liens johanniques

Sauvez la Basilique


Mémoires du pape Pie II - index - français

esperatis pene Francorum rebus, Puella sexdecim annos nata, nomine Joanna, pauperis agricolæ filia, inagro Tullensi, quum porcos custodiret, divino afflata spiritu, sicut res ejus gestæ demonstrant, relicto grege ac parentibus posthabitis, ad præfectum proximi oppidi quod solum ejus regionis in fide Francorum remanserat, sese confert, ductoresque petit, qui sibi ad Delphinum iter demonstrent.  Quærit praefectus itineris causam ; habere se inquit divina mandata quæ ad illum perferat, sibi et regno salutaria. Ridet præfectus amentemque putans spernit. Instantem multis pertentat modis ; fit mora plurium dierum, si forte mutaret Puella propositum, aut in ea aliquid reperiretur indignum. At ubi constans et immutabilis nulliusque conscia turpitudinis inventa est : « Quid scio, inquit præfectus, an hæc Dei voluntas sit? Sæpe regnum Franciæ divina servavere præsidia ; forsitan et nostris diebus aliquid in coelo, pro nostra salute ordinatum est, quod per foeminam patefiat. » Selectisque tribus spectatæ fidei servis, Puellam ducendam ad Delphinum commendat.

  Decem ferme dierum iter faciendum erat, et agros medios, aut hostis tenebat, aut amicus hosti. Transiit cunctas difficultates inoffensa virgo, vestibus induta virilibus, Delphinumque apud Bituriges morantem adiit ; qui fractus animo, tot cladibus acceptis, non jam de regno tuendo, sed de loco quærendo ubi securam vitam securus agere posset, anxius erat. In Hispania
regis Castellæ ac Legionis ea ætate florentes opes habebantur, qui cum Delphino, et consanguinitatis, et amicitiæ vinculo jungebatur. Hunc rogare statuerat ut, regni Franciæ curam et coronam suscipiens, angulum sibi aliquem terræ concederet in quo tuto latitaret. Talia medilantem virgo convenit, et restitutis præfecti litteris, audiri petiit. Delphinus rei novitate permotus delusionemque veritus, Castrensi episcopo, confessori suo, inter theologos apprime docto, Puellam examinandam committit nobilibusque matronis servandam tradit. Interrogata de fide, ea respondit quæ christianæ religioni conveniunt ; examinata de moribus, pudica et honestissima reperitur ; fit pluribus diebus examen : nihil in ea fictum, nihil dolosum, nihil arte maligna excogitatum invenitur ; in habitu sola difficultas manet. Rogata cur vestes viriles mulieri prohibitas induisset, « virginem sese ait; virgini utrumque habitum convenire ; sibi a Deo mandatum esse vestibus ut virilibus uteretur, cui et arma tractanda essent virilia. »

  Sic probata , rursus in conspectu Delphini reddita : « Ego ad te, inquit, veni, regum sanguis, Dei jussu, « non meo consilio. Is mandat ut me sequaris. Si parueris, restituam tibi tuum solium, Remisque propediem tuo capiti coronam imponam. » Delphinus rem difficillimam quæ promitteretur, ait : « Remorum civitatem in qua reges coronari solerent, remotissimara esse, et ab hostibus obtineri, nec usquam iter patere tutum ; Aurelianum, quæ media civitas esset, ab Anglicis obsideri, nec vires Francos habere quibus miseris obsessis subveniretur ; multo minus coronationi navare operam posse. » Nihil his mota virgo : « Non vana, inquit, promitto. Si Deo credis, et mihi crede ; ejus nuntia veni ; arma tibi ministrabo divinitus et invisibili ferro aperiam iter. Parebunt quocumque ieris populi, et ultro tua signa sequentur nobiles. Nec tu mihi obsidionem Aurelianensem objeceris ; hanc ego ante omnia dissolvam, et civitatem liberam dabo ; tantum mihi hos equites, qui te penes adsunt, concedito. »

  Res aliquandiu in consilio diversis sententiis agitata est ; alii captam mente Puellam, alii dæmonio illusam, alii Spiritu sancto plenam putabant. Et ii Bethuliam atque alias olim civitates per foeminas fuisse salvatas referebant, regnumque Franciæ sæpe divinitus adjutum ; nunc quoque per virginem quam Deus mitteret, posse defendi ; nec vesanam Puellam quoquo modo putandam, cujus consilia sensu plena essent. Vicit hæc sententia, et Aurelianensem provinciam Puellæ crediderunt. Dux foemina belli facta est. Allata sunt arma, adducti equi ; Puella ferociorem ascendit, et ardens in armis, hastam vibrans, saltare, currere atque in gyrum se vertere haud aliter coegit equum, quam de Camilla fabulæ tradunt. Nobilissimus quisque,
assumptis armis, percupide sectatus est virginem ; quæ paratis omnibus, itineri se commisit.

  Difficillimus per terram ad Aurelianum patebat adi tus. Itinera quæque præcluserat Anglicus tribusque urbi sportis trina objecerat castra, eaque fossa et vallo munierat. Puella haud ignara Lygerim fluvium propter mænia civitatis decurrere, naves occullo in loco frumento onerat atque cum copiis ingreditur, et obsessis de sua profectione commonitis, veloci remigio et rapidi fluminis usa cursu, prius in conspectu civitatis est visa, quam hostes venturam cognoverint. Accurrerunt armati Anglici, conscensisque naviculis, frustra ingressum virginis remorari conati sunt, multisque acceptis vulneribus terga dederunt. Illa urbem ingressa ac summa civium alacritate suscepta, commeatum omnis generis jam fame pereuntibus importavit. Necmorata, sequenti luce, castra hostium quæ portam præcipuam obsidebant, magno furore invadit, repletisque fossis atque aggere ac vallo disjecto, Anglos perturbat; ac potita munitionibus, turres et propugnacula quæ hostes paraverant, incendit ; idemque, confirmatis oppidanorum animis, per alias portas egressa, in aliis castris efficit. Quum divisi Anglici pluribus in locis essent, nec castra castris subvenire possent, per hunc modum soluta et penitus deleta est Aurelianensis obsidio, cæsisque hostibus quicumque ad eam convenerant, ut vix cladis nuntius exstiterit. Nec hujus rei gloria alteri quam Puellæ data, quamvis strenuissimi ac peritissimi bellatores et qui sæpe ordines duxerant, interfuere.

  Tantam suorum cladem atque ignominiam iniquo animo Talbotes tulit, inter Anglicos duces fama clarissimus. Qui, assumptis quatuor millibus equitum ex omnibus copiis delectorum, in Aurelianum duxit congressurus
Puellæ, si ausa esset occurrere, haud dubius quin portas exeuntem, vel caperet, vel occideret ; sed longe aliter evenit. Eductis virgo cohortibus, ut primum hostem conspicata est, sublato ingenti clamore atque impetu horribili facto, Anglicorum signa pervadit; inter quos nemo inventus est qui consistere aut vultum ostendere auderet. Subitus omnes metus atque horror incessit ; qui, etsi numero superiores essent, pauciores tamen sese fore arbitrabantur et innumerabiles copias Puellæ militare putabant. Nec defuere qui pugnare angelos in parte adversa existimarent, nullamque sibi victoriam promitterent contra Deum præliantibus. Cecidere de manibus nudi enses ; scuta et galeas quisque projecit, leviorem ut se fugæ committeret. Talbotis nec hortamenta audita sunt, nec minæ pensitatæ ; facta est foedissima fuga ; virgini solum ostensa terga : quæ, fugientes insecuta universos aut cepit, aut interfecit, excepto cum paucis duce, qui postquam suos de fuga irrevocabiles vidit, velocibus equis impetum hostis evasit.

  Harum rerum fama ad vicinas gentes et deinde ad remotiores delata semperque major itinerando facta, stupore omnium mentes implevit. Delphinus jam Puellæ monitus credens, cujus dicta firmaverant facta, supplicationes Deo per omnia templa decrevit et ad suscipiendam coronam sese accinxit. Nobilitas universi regni, miraculosis Puellæ operibus auditis, postquam solemnia coronationis apparari didicit, incredibili cupiditate visendi virginem, tota Gallia assumptis armis, accurrit. Atque intra mensem, supra triginta equitum millia, propriis stipendiis militatura, ad Delphinum concessit ; qui tantas adesse armatorum copias magis ac magis lætatus, ex Biturigibus, apud quos plerumque morabatur, arrepto itinere præcedente in armis et vexillum regium gestante Puella in Remos duxit. Media quæque oppida in potestate hostium erant; populique omnes, novis adacti juramentis, fidem servare Anglico ac Delphinum hostiliter accipere
decreverant. At ubi eum Puellamque prope adesse cognoverunt (mirabile dictu), nerao contra armatus occurrit, nerao portas clausit, nemo venientibus maledixit. Quocumque ventum est, effuse obviam plebes Delphinum, tanquam dominum, salutarunt ; certantes inter se quonam pacto suum principem majoribus honoribus afficere possent.

  Quum prope Remos ad quadraginta ferme stadia pervenisset exercitus, magnopere in civitate trepidatum est. Nihil Anglico tutum videri, nutare optimates, plebis animos res novae allicere. Fuerunt inter Anglicos qui suaderent sacrum oleum, quo rex inungitur, alio transferendum, ne perdita civitate, rite coronari hostis posset. Opinantur Galli candidam olim columbam e coelo missam beato Remigio, ejus urbis antistiti, liquorem olei attulisse quo reges inungerentur ; idque summa religione custodiunt neque imminui putant, quamvis a Clodoveo usque in hæc tempora permulti reges illo sint usi ; negantque verum esse regem qui hoc oleo non sit delibutus. Ob eam causam quum de transportando liquore sæpius Anglici consuluissent, divina voluntate præpeditum propositum arbitrantur. Delphinus, urbi propinquus, caduceatores misit, qui civitatem tradi jubeant coronationemque suam Remensibus annuntient. Illi primarios cives legant qui tempus consultandi petunt. Puella legatis nihil responderi jubet, nihil morandum in tempore, quod Deus statuisset ; cuncta esse gerenda. Paret Delphinus virgini, retentisque legatis et præmissis ordinibus equitum, celeri cursu civitatem petit. Mira res et apud posterosfide caritura! nullus, vel in porta, vel in urbe, reperitur armatus ; togati cives extra moenia occurrunt. Delphinus sine conditionibus, sine pactis, absque ulla contradictione patentes portas ingreditur : nemo reclamat, nemo signum indignationis ostendit ; divinum opus cuncti esse fatentur. Franci dum portam unam ingrediuntur, Anglici altera fugiunt. Pacifica et quieta civitas suum dominum benigne amplectitur, et, quem paulo ante velut hostem aspernabatur, nunc tanquam patrem miro affectu el summis honoribus excolit. Fit magnus circa Delphinum salutantium concursus, major circa Puellam, quam veluti divinum aliquod numen intuebantur. Facta sunt hæc die sabbati, in profesto beatæ Mariæ Magdalenæ ; et in ipso festo, apud monasterium Sancti-Remigii, magna populi frequentia, multis proceribus ac prælatis circumstantibus, Delphinus more majorum sacro inunctus oleo, regni Franciæ diadema suscepit, acclamante multitudine Carolo regi (id enim nomen Delphino fuit) vitam ac victoriam.

  Mansit rex ea in urbe quatriduo, præter consuetudinem. Mos enim Franciæ regibus est, die quæ coronationem sequitur, templum quoddam peregrinando petere, cui sanctus Marchoul præsidet, atque ibi ægrotos curare. Miraculum Galli vulgaverunt, morbum quemdam humano in gutture nasci, qui solo regis tactu et arcanis quibusdam curetur verbis ; idque post coronationem in hoc temple fieri. Non est peregrinatus statuta die novus rex ; impedimento fuere Burgundorum legati, qui salutatum venerant et aliquid ad concordiam afferebant. Quibus auditis, quarta die peregrinatio facta est, in qua de curatione morborura nihil satis compertum habeo, quamvis Gallici omnia illa credant fieri miraculose.

  Post hæc Puella cum novo rege Laudunum petit neque resistentia reperitur. Paruere omnia regi. Idem fecere quæ cumque oppida intra Parisios Laudunumque jacent, populis ac plebibus universis summa cum exultatione obviam effusis. Fuit et spesdata regi Parisiorum urbis capiendæ ; sed quum in agios eorum duxisset nec quisquam occurreret, deceptum se intelligens, retro abiit ; Puella vero acriori animo assumptis quibusdam cohortibus, usque ad portam excurrit quæ ducit ad Forum Porcorum, eamque magno impetu, non sine spe potiundiæ civitatis, incendit ; ubi dum fortius quam cautius pugnat intusque summa vi resistitur, sagitta in incertum missa vulneratur. Ut primum saucialam se animadvertit, e pugna recessit ; comites ab oppugnatione cessarunt. Atque hic favor Puellæ minui coepit, quæ, inviolabilis antea credita, vulnerari potuisset ; neque deinceps nomen ejustam formidabile Anglicis aut tam venerabile Francis fuit ; brevi tamen curato vulnere, rursus in castra venit, ubi, pro veteri consuetudine arma tractans, nihil memorabile fecit.

  Haud procul ab urbe rex abierat, expectans si forte, mutatis civium animis, revocaretur ; nihil ex opinione successit. Dux Clocestriæ (1), qui tum Parisiis præerat regnumque Anglicis ministrabat, summa diligentia cavit ne quispiam civium ad Carolum exiret. Ipse vero copias educens, castra castris opposuit quingentis circiter passibus ab hoste distans. Spectarunt sese biduo hostiles exercitus, et, quanquampræludia quædam furtaque belli commiserint, nunquam tamen collatis signis congredi preesumpserunt. Exin pene intacti, incertumque cujus majori dedecore, abierunt. Anglici Parisius revertere, Franci Biturigas, receptis denuo in fidem quicumque in medio erant populis, quum alio itinere rediissent.

  Puella, ubi coronatum regem et in sua sede satis tuto locatum cognovit, quietis impatiens, in hostes rediit et oppida multa expugnavit armis ; multa in deditionem accepit ; nonnulla quæ hostes obsidione premebant celeri subventione liberavit. Postremo quum Anglici Compendium obsiderent, munitissimum oppidum ac Parisiis infensum, cupiens obsessis opem ferre, eo se cum copiis confert. Sentiunt hostes adventum atque insidias venienti parant. Iter ei per vineas faciendum erat et angustas semitas, quas ingressam et a tergo invadunt. Pugnatur in arcto loco magna contentione, ubi circumventa virgo quum explicare aciem nequiret, nec par esset certamen, nec fugiendi facultas daretur, deditionem facit. Joannes Lucemburgensis, nobili loco natus, Lignei comes, qui tum Anglicis militabat, Puellam captivam duxit, et aliquandiu in una ex suis arcibus asservavit. Quidam alio modo captam tradunt. Philippum ferunt Burgundiæ ducem adversus hostem profectum, qui Piccardiam populabantur, apud Axonam fluvium venationi operam dedisse. Qua re cognita, Puella quæ non longe abesset, sperasse incautum in tercipere, lectisque sex millibus equitum in venatores irruisse. Philippum præcognito impetu, repente suos in ordine redegisse advenientemque virginem prælio excepisse, in quo Joannes eam ceperit (2) ; Philippum captam ad se duci prohibuisse, cui indecorum videretur, etiam vincendo, cum foemina decertasse (3).

  Utcumque sit, captam in bello virginem constat decem millibus aureis venditam Anglicis, Rothomagumque ductam : quo in loco diligenter examinata est, an sortilegiis, an dæmonio uteretur, an quicquam de religione prave sentiret. Nihil inventum est emendatione dignum, nisi virile indumentum quo illa utebatur ; neque hoc ultimo supplicio dignum censuere. Retrusa est in carcere, adjecta necis poena, si amplius viriles vestes indueret. Illa quæ arma tractare didicisset et exercitio militari gauderet, a custodibus pertentata, qui modo sagum militare, modo loricam, modo thoracem et alias armaturas coram afferebant, incauta, virilibus aliquando et indumentis ac armaturis se adornavit, nesciens quia mortem indueret (7).

  Credibile est vivente virgine, quamvis capta, Anglicos se nunquam satis tutos existimavisse, qui tot præliis ab ea superati fuissent ; timuisse fugam ac præstigia ; atque idcirco necis causam quæsivisse. Judices ubi Puellam viri habitum recepisse cognoverunt, tanquam relapsam igni damnaverunt. Cineres ejus, ne honori aliquando essent, in Sequanam fluvium projecere.

   Sic Joanna obiit, mirabilis et stupenda virgo ; quæ collapsum ac pene dissipatum Francorum regnum restituit, quæ tot tantasque clades intulit Anglicis. Quæ dux virorum facta, inter militum turmas, pudicitiam servavit illæsam ; de qua nihil unquam indecorum auditum est. Divinum opus an humanum inventum fuerit, difficile affirma verim. Nonnulli existimant, quum Franciæ proceres, prospere succedentibus Anglorum rebus inter se dissiderent, nec alter alterius ducatum ferre dignaretur, ab aliquo qui plus saperet hoc vaframentum excogitatum, ut virginem divinitus missam asseierent ducatumque petenti admitterent : neque enim hominem esse qui Deumducem recuset ; atque in hunc modum rem bellicam Puellæ creditam et armorum imperium datum. Illud exploratissimum est, Puellam fuisse cujus ductu Aureliani soluta est obsidio, cujus armis omnis terra subjecta est inter Bituriges ac Parisios, cujus consilio Remenses in potestatem recepli sunt et coronatio apud eos celebrata, cujus impetu Talbotes fugatus et ejus caesus est exercitus, cujus audacia Parisiensis porta cremata, cujus solertia atque industria res Francorum in tuto repositæ sunt. Digna res quæ memorise mandaretur, quamvis apud posteros plus admirationis sit habitura quam fidei. Carolus etsi virginis obitum acerbissime tulit, non tamen sibi ipse defuit, multa per se, multa per duces suos, non solum adversus Anglos, verum et adversus Burgundos prælia gessit digna memoratu, quæ fortasse huic operi inseremus.

                                                         


  Les affaires de France étaient désespérées. Une pucelle de seize ans du nom de Jeanne, fille d'un pauvre laboureur, au pays de Toul, était à la garde des pourceaux, lorsque, par inspiration divine, ainsi que le démontrent les grandes choses accomplies par elle, elle quitte son troupeau, et sans dire adieu à ses parents, va trouver le gouverneur de la ville plus prochaine, la seule de la région qui fût restée fidèle aux Français. Elle requiert des guides qui la conduisent jusqu'au Dauphin. Le gouverneur demande la raison de pareil voyage ; la jeune fille répond qu'elle a du Ciel des ordres à lui transmettre, tant dans son intérêt que dans celui du royaume. Le gouverneur se moque de pareille demande, regarde la jeune fille comme atteinte de démence et n'a pour elle que du mépris. Elle fait instance, le gouverneur la met à diverses épreuves. Durant plusieurs jours, il la retient, observant si elle ne changera pas de résolution, ou si l'on ne trouvera pas en elle quelque chose de messéant. Elle persévère immuablement constante, sans que l'on découvre en elle rien de répréhensible. « Que sais-je, finit par se dire le gouverneur, si telle n'est pas la volonté de Dieu? Le royaume de France a souvent dû son salut à de divines interventions; peut-être de nos jours aussi le Ciel pour nous sauver a pris des dispositions qu'il manifestera par une femme. » Il choisit trois de ses serviteurs d'une fidélité éprouvée, et les charge de conduire la Pucelle jusqu'au Dauphin.

  C'était un voyage de dix jours environ, à travers des pays au pouvoir de l'ennemi, ou de son allié. La jeune fille, vêtue d'habits virils, les franchit et sort sans encombre de toutes les difficultés ; elle parvient jusqu'au Dauphin, qui faisait sa résidence ordinaire en Berry. Abattu, découragé par tant de défaites, il ne cherchait déjà plus à défendre son royaume ; son souci était de chercher un lieu où il pourrait en sécurité trouver un asile assuré. En Espagne, le roi de Castille et de Léon était alors dans un état de florissante prospérité; il était lié au Dauphin par les liens du sang et de l'amitié. Celui-ci avait déjà arrêté dans son esprit d'aller le prier d'accepter avec la couronne de France le soin du royaume, et de lui accorder en retour un lieu où il vivrait dans une sûre obscurité. Il roulait ces pensées dans son esprit lorsque la Pucelle arriva jusqu'à lui, et en lui faisant remettre les lettres du gouverneur, demanda à être entendue. Le Dauphin, surpris de la nouveauté du fait, craignant d'être joué, confie l'examen de la jeune fille à l'évêque de Castres son confesseur, un théologien de premier mérite, et la donne à garder à de nobles matrones. Interrogée sur sa foi, ses réponses sont en conformité avec l'enseignement chrétien; on examine ses moeurs, c'est une fille pudique et de toute honnêteté ; l'examen se prolonge durant plusieurs jours ; pas trace de dissimulation, rien de suspect, rien qui décèle un méchant artifice. Seul l'habit fait naître quelque difficulté. On lui demande pourquoi elle porte des vêtements d'homme, vu qu'ils sont interdits à la femme ; elle répond qu'elle est vierge ; que l'habit des deux sexes convient à la vierge ; que Dieu lui a ordonné de prendre des habits d'homme, puisqu'elle devait manier les armes qui sont faites pour l'homme.

  Après toutes ces épreuves, elle est amenée en présence du dauphin. « Je suis venue vers vous, dit-elle, ô rejeton des rois, sur l'ordre de Dieu et non d'après mes propres conseils. Il vous ordonne de me suivre. Si vous obéissez, je vous rendrai votre trône, et prochainement vous mettrai à Reims la couronne au front, » Le Dauphin répondit que c'était chose de toute difficulté ; Reims, la cité où les rois avaient coutume de ceindre la couronne, était fort loin et au pouvoir de l'ennemi ; pas de chemin ouvert nulle part; Orléans, qui était sur la route, était assiégé par l'ennemi; les Français n'étaient pas assez forts pour venir au secours des malheureux assiégés; combien moins pouvaient-ils songer au couronnement. Nullement émue par ces considérations, la Vierge repartit : « Je ne fais pas une vaine promesse ; si vous avez confiance en Dieu, ayez confiance en moi; je viens de sa part; je vous mettrai en mains des armes divines, et c'est avec un glaive invisible que je vous ouvrirai la voie. Les peuples, partout où vous irez, vous feront obéissance, et les nobles accourront d'eux-mêmes sous votre étendard ; confiez-moi seulement les chevaliers qui sont autour de vous. »

  La proposition délibérée en conseil donne lieu à des avis bien différents ; pour les uns la Pucelle est une tête en démence ; pour les autres elle est trompée par le démon ; pour d'autres enfin elle est pleine du Saint-Esprit. Ces derniers rappelaient que jadis Béthulie et d'autres cités durent leur salut à des femmes; souvent le royaume de France avait été divinement secouru ; maintenant encore, une jeune fille pouvait être envoyée par Dieu pour le défendre ; il n'y avait nullement lieu de regarder comme en démence la jeune fille dont les conseils étaient pleins de sens. Ce sentiment prévalut; le soin de secourir Orléans fut dévolu à la Pucelle ; une femme devint général d'armée. On apporta des armes, on amena des chevaux ; la Pucelle monte le plus fougueux; brillante sous son armure, brandissant sa lance, elle maîtrise son coursier, le fait bondir, le lance, le fait retourner sur lui-même, ainsi que la fable le raconte de Camille. Les nobles, prenant les armes, se rangent avec allégresse à la suite de la jeune fille. Les préparatifs achevés, on se met en chemin.

  L'accès à Orléans était très difficile par terre ; les Anglais avaient intercepté toutes les routes ; devant les trois portes de la ville, ils avaient assis trois camps que fortifiaient des fossés et des retranchements. La Pucelle n'ignorait pas que la rivière de la Loire baignait les murs de la ville. Elle charge les vaisseaux de froment dans un lieu dérobé, y monte avec ses troupes ; et, les assiégés avertis de son départ, fait force de rames, met à profit la rapidité du fleuve, et parvient devant la ville avant que les ennemis se soient aperçus de son arrivée. Les Anglais accourent en armes, montent sur des barques, et s'efforcent en vain de retarder l'entrée de la jeune fille dans la place; ils durent tourner le dos, non sans avoir reçu de nombreuses blessures. Entrée en ville, accueillie par les habitants avec une souveraine allégresse, la Pucelle introduisit avec elle un convoi de toute sorte de vivres, dans la cité dont les défenseurs mouraient de faim. Sans perdre de temps, le lendemain, elle se jette avec impétuosité sur le camp dressé devant la porte principale de la place; les fossés sont comblés, les parapets et les palissades renversés, et le trouble jeté parmi les Anglais; maîtresse des avant-postes, elle met le feu aux tours et aux bastilles élevées par les Anglais; le courage des citadins relevé, elle sort par les autres portes et renouvelle les mêmes exploits dans les autres camps. Les Anglais étant ainsi disséminés, sans qu'un camp pût porter secours à un autre camp, le siège fut de la sorte entièrement levé ; les assiégeants furent tellement taillés en pièces, qu'à peine il en resta assez pour porter la nouvelle du désastre. La gloire en fut donnée à la Pucelle, encore qu'eussent pris part à la délivrance des guerriers très braves, très habiles, et qui avaient déjà souvent commandé.

  Un désastre si grand et si ignominieux fut un coup bien sensible pour Talbot, le plus renommé des capitaines anglais. Ayant réuni quatre mille cavaliers d'élite pris dans toutes les troupes anglaises, il les dirigea dans l'Orléanais, bien résolu d'en venir aux mains avec la Pucelle, si elle osait venir l'affronter, comptant bien que si elle sortait de la ville, il la ferait prisonnière ou la tuerait. Mais il en advint bien autrement. La Vierge à la tête de ses cohortes, dès qu'elle aperçoit l'ennemi, pousse un grand cri, et avec l'impétuosité de l'ouragan, elle fend les rangs anglais; soudainement gagnés par la peur et le frisson; encore qu'ils fussent supérieurs en nombre, ils pensaient être inférieurs, et croyaient que d'innombrables troupes combattaient pour la Pucelle. Il y en eut encore qui pensèrent que les Anges combattaient dans le parti opposé, et qu'il était bien vain de se promettre quelque victoire en combattant contre Dieu. Les épées nues leur tombèrent des mains ; tous jetaient boucliers et casques afin d'être plus agiles pour la fuite. On n'entend pas les exhortations de Talbot, l'on ne fait nul cas de ses menaces ; ce fut la plus honteuse des débandades, l'on ne montra que les derrières à la Vierge-Guerrière ; elle les poursuivit dans leur fuite ; tous furent pris ou tués, à l'exception d'un capitaine et d'une poignée de ses gens. Ce capitaine, voyant l'impossibilité d'arrêter la fuite de son monde, par la vélocité de ses coursiers gagna les devants sur la poursuite de l'ennemi .

Le bruit de tels exploits porté d'abord aux nations limitrophes, ensuite aux plus éloignées, grossi à mesure qu'il s'étendait, causa une stupeur universelle et profonde. Le Dauphin, gagné aux promesses de la Pucelle, dont les faits confirmaient les paroles, ordonna des prières dans toutes leséglises et se prépara à ceindre la couronne. La noblesse de tout le royaume, apprenant les miraculeuses promesses de la Pucelle, sachant que l'on faisait les préparatifs du couronnement, accourut en armes de la France entière, avec un inexprimable désir de voir la Vierge. Dans l'espace d'un mois, plus de trente mille cavaliers, disposés à faire la guerre à leurs frais, s'étaient rangés autour du Dauphin. Celui-ci, toujours plus joyeux en présence de tant d'hommes d'armes, quitte le Berry, lieu ordinaire de sa résidence, prend sa marche vers Reims précédé par la Pucelle en armes et portant l'étendard royal. Sur la route, les places étaient acquises aux ennemis; les habitants avaient fait de nouveaux serments de rester fidèles à l'Anglais et de recevoir le Dauphin en ennemi. Ils l'avaient ainsi résolu : mais dès qu'ils surent qu'il approchait avec la Pucelle, ô merveille! pas un ne se présente pour le combattre ; nulle part les portes ne se ferment; pas un ne maudit leur arrivée. Partout où l'on passe, les peuples accourent vers le Dauphin, et le saluent comme leur roi: ils luttent à l'envi pour savoir comment ils pourront chacun le recevoir avec de plus grands honneurs.

  Lorsque l'armée fut arrivée à environ quarante stades de Reims, ce fut un grand tumulte dans la ville. L'Anglais ne se croyait nullement en sûreté, les notables étaient chancelants, le peuple aspirait à un changement de régime. Quelques Anglais étaient d'avis de transférer ailleurs l'huile sainte avec laquelle on oint les rois, pour que si la ville venait à être perdue, l'ennemi ne pût être rituellement couronné. Les Français croient qu'autrefois une colombe blanche vint du Ciel apporter à l'évêque de Reims, saint Remy, l'huile avec laquelle on sacre les rois; ils la gardent avec le culte le plus religieux; d'après eux elle ne diminue point, encore que l'on s'en soit servi pour bien des rois depuis Clovis jusqu'à nos jours. Celui-là, affirment-ils, n'est pas vrai roi qui n'a pas été oint avec cette huile. Aussi les Anglais ayant plusieurs fois délibéré de transférer ailleurs cette huile sainte, les Français pensent que c'est par la volonté divine que pareil projet fut empêché. Le Dauphin, aux approches de la ville, envoie des hérauts sommer les habitants de faire obéissance, et annoncer son couronnement. On députe au Dauphin les plus notables citoyens demander du temps pour délibérer. La Pucelle veut que l'on ne leur donne pas de réponse, que l'on ne perde pas de temps ; tout ce que Dieu a décrété se fera. Le Dauphin obéit à la Vierge, retient les envoyés, et se faisant précéder de ses chevaliers, il précipite sa marche vers la ville. O merveille que la postérité refusera de croire ! Ni aux portes, ni dans la cité, pas un seul homme en armes ; les notables sortent de la ville au-devant du Dauphin sans aucune condition, sans garantie préalable; sans la moindre opposition, le Dauphin entre, les portes pleinement ouvertes; personne ne se plaint, personne ne témoigne de mécontentement, tous confessent que c'est œuvre divine, tandis que les Français entrent par une porte, les Anglais sortent par une autre. La cité fait au prince un accueil pacifique, paisible, plein de bienveillance : tout à l'heure ils ne voyaient en lui qu'un ennemi, maintenant c'est un père qu'ils entourent de toute leur affection et de souverains honneurs. On s'empresse pour acclamer le Dauphin, on s'empresse pour acclamer la Pucelle, qui à tous les regards semble un personnage descendu du Ciel. Ces événements se passaient un samedi, vigile de la bienheureuse Marie-Madeleine. Le jour même de la fête, au monastère de Saint-Remy (4), au milieu d'un grand concours de peuple, le Dauphin entouré d'une multitude de grands, de prélats, le Dauphin est sacré selon le rite de ses ancêtres, il ceint le diadème du royaume de France, aux cris répétés de longue vie et victoire au roi Charles; c'est le nom que prit le Dauphin.

  Contre l'usage, le Dauphin resta quatre jours à Reims. C'est, en effet, la coutume des rois de France, d'aller en pèlerinage le lendemain de leur couronnement, à une église du nom de Saint-Marcoul, du saint qui y est honoré, et d'y guérir des malades. Les Français ont publié que certaine maladie qui s'attaque au gosier est guérie par le seul attouchement du monarque et par quelques paroles mystérieuses. Le nouveau roi ne fit pas le pèlerinage au jour fixé. La cause en fut que les députés bourguignons étaient venus le saluer et lui parler de la paix. Ce fut après les avoir entendus, le quatrième jour, que le roi fit son pèlerinage. Pour la guérison des malades, je n'ai rien d'assez bien établi, encore que les Français croient qu'il y a là du miracle (5).

  A la suite, la Pucelle se rendit à Laon avec le nouveau roi, et n'y trouva pas de résistance. Tout se soumit au monarque. Il en fut de même des villes entre Paris et Laon ; grands et petits, tous, accouraient audevant du roi avec les plus grands tressaillements de joie. On fit espérer au roi la reddition de Paris. Il conduisit son armée dans les alentours, mais voyant que personne ne se présentait, il comprit qu'il avait été induit en erreur, et s'éloigna. La Pucelle plus courageuse, à la tête de quelques compagnies, s'avança jusqu'à la porte qui donne accès au marché aux pourceaux : l'attaquant très vivement, elle y mit le feu, non sans espoir de prendre la ville. Tandis qu'elle combat avec plus de courage que de prudence, et que de la ville on oppose une opiniâtre résistance, elle est blessée d'un trait lancé au hasard. Dès qu'elle se sent blessée, elle s'éloigne du combat; ses compagnons cessèrent l'attaque. Là, le crédit de la Pucelle commença à décliner: on l'avait crue jusqu'alors invulnérable, et l'on vit qu'elle pouvait être blessée. Son nom ne fut plus dans la suite ni si plein de terreur pour les Anglais, ni si plein de religieuse confiance pour les Français. Elle fut cependant assez promptement guérie de sa blessure, rentra dans les rangs de l'armée, où, maniant les armes comme par le passé, elle ne fit cependant rien de mémorable.

  Le roi n'était pas loin de la ville; il attendait si une révolution des esprits ne le ramènerait pas. Il n'en fut rien. Le duc de Glocester (1), qui commandait dans Paris et gouvernait le royaume pour les Anglais, prit les plus efficaces mesures pour qu'aucun des bourgeois n'abordât Charles. Lui-même, faisant sortir son armée, opposa camp à camp, n'étant qu'à cinq cents pas environ éloigné de l'ennemi. Les deux armées se regardèrent pendant deux jours ; il y eut quelques engagements, quelques faits de guerre ; jamais cependant l'on n'eut le courage d'en venir à une bataille rangée (6). Les deux partis se retirèrent sans sérieux dommage; on ignore pour lequel ce fut plus honteux. Les Anglais rentrèrent à Paris, les Français en Berry, en recevant l'obéissance des contrées qu'ils traversaient; car ils suivaient dans leur retraite une route différente de celle de l'aller.

  La Pucelle, quand elle vit le roi couronné, et convenablement assis sur son trône, impatiente du repos, revint contre l'ennemi. Elle força par les armes une des places; elle reçut la soumission de plusieurs autres; par un prompt secours elle en délivra d'autres du siège dont l'ennemi les étreignait. Cependant, en dernier lieu, les ennemis assiégèrent Compiègne, place très forte et déclarée contre Paris ; la Pucelle s'y porta avec des troupes, par désir de venir en aide aux assiégés. Il fallait passer par une vigne et d'étroits sentiers ; elle s'y était engagée quand elle fut assaillie par derrière. On combattait avec grand acharnement dans un espace trop resserré. La Vierge circonvenue ne pouvant déployer son armée, dans un combat inégal, où la fuite était impossible, finit par se rendre. Jean de Luxembourg, de très haute famille, comte de Ligny, alors du côté des Anglais amena la Pucelle captive, et la garda quelque temps prisonnière dans un de ses châteaux. D'autres racontent autrement sa prise. Philippe, duc de Bourgogne, disent-ils, était en campagne contre les ennemis qui dévastaient la Picardie. Il prenait le plaisir de la chasse sur les rives de l'Oise. La Pucelle, qui n'était pas loin et en eut connaissance, espérant le surprendre, fond sur les chasseurs, à la tête de six mille hommes d'élite. Philippe, prévenu de l'attaque, range tout à coup les siens en bon ordre de combat, et reçoit la Vierge en lui livrant bataille. C'est là que Jean la fit prisonnière (5). Philippe défendit qu'elle lui fût conduite ; il lui semblait peu séant d'en être venu aux mains avec une femme, même pour la vaincre.

  Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que la Vierge prisonnière de guerre fut vendue aux Anglais dix mille écus d'or, et conduite à Rouen. Là, elle fut examinée avec grand soin, pour savoir si elle avait recours aux sortilèges, si elle était en commerce avec les démons, ou nourrissait en religion quelque, sentiment peu orthodoxe. On ne trouva rien à reprendre, si ce n'est le vêtement viril qu'elle portait; et l'on ne jugea pas que ce fût un crime digne du dernier supplice. Elle fut renfermée en prison, en lui signifiant que ce serait peine de mort, si elle reprenait les habits masculins. Formée à manier les armes, trouvant son plaisir aux exercices militaires, elle fut tentée par ses gardes qui étalaient sous ses yeux tantôt le sagum militaire, tantôt le bouclier, ou d'autres armes encore. L'infortunée, par mégarde, se para un jour de vêtements d'homme et d'armures guerrières, ne songeant pas que c'était la mort qu'elle endossait.

Il est à croire que la Vierge avait beau être captive; tant qu'elle vivait, les Anglais, auxquels elle avait infligé de si nombreuses défaites, ne se seront pas crus en sûreté : ils auront craint une évasion, des prestiges, et auront cherché un prétexte pour la faire mourir. Dès que les juges connurent que la Pucelle avait repris les vêtements d'homme, ils la condamnèrent au feu comme relapse. Pour que ses cendres ne fussent jamais un objet d'honneur, ils les firent jeter dans la Seine.

  Ainsi mourut Jeanne, l'admirable, la stupéfiante Vierge. C'est elle qui releva le royaume des Français abattu et presque désespéré, elle qui infligea aux Anglais tant et de si grandes défaites. A la tête des guerriers, elle garda au milieu des armées une pureté sans tache, sans que le moindre soupçon ait jamais effleuré sa vertu. Était-ce œuvre divine ? était-ce stratagème humain ? Il me serait difficile de l'affirmer. Quelques-uns pensent, que durant les prospérités des Anglais, les grands de France étant divisés entre eux, sans vouloir accepter la conduite de l'un des leurs, l'un d'eux mieux avisé aura imaginé cet artifice, de produire une Vierge divinement envoyée, et à ce titre réclamant la conduite des affaires ; il n'est pas un homme qui n'accepte d'avoir Dieu pour chef; c'est ainsi que la direction de la guerre et le commandement militaire ont été remis à la Pucelle. Ce qui est de toute notoriété, c'est que, sous le commandement de la Pucelle, le siège d'Orléans a été levé ; c'est que par ses armes a été soumis tout le pays entre Bourges et Paris; c'est que, par son conseil, les habitants de Reims sont revenus à l'obéissance et le couronnement s'est effectué parmi eux; c'est que, par l'impétuosité de son attaque, Talbot a été mis en fuite et son armée taillée en pièces ; par son audace le feu a été mis à une porte de Paris; par sa pénétration et son habileté les affaires des Français ont été solidement reconstituées. Événements dignes de mémoire, encore que, dans la postérité, ils doivent exciter plus d'admiration qu'ils ne trouveront de créance. Charles ressentit très amèrement la perte de la Vierge... (8)

                                    
             


Source : Latin : Quicherat - t.IV - 1847
Traduction : "La vraie Jeanne d'Arc - t.IV - 1898. - J.B.J. Ayroles.

Notes :
1 Confusion du duc de Glocester, qui était régent en Angleterre, avec Bedford , son frère, régent de France. Le récit qui suit n'est pas non plus à sa place.

2 Confusion des deux sorties que Jeanne fit de Compiègne à plusieurs semaines de distance.

3 Mensonge de quelque grand personnage de la cour de Bourgogne que l'auteur avait eu l'occasion d'interroger (Jouffroy).

4 Ce n'est pas dans l'église de Saint-Remy, c'est à la métropole; ce n'est pas le 22, c'est le 17, que Charles VII fut sacré. Le récit de la soumission de Reims est moralement exact. Cf. le récit de Rogier, t, III, p. 351 et suiv.

5 Encore aujourd'hui (lire : fin XIX° siècle), les scrofuleux se rendent à Corbigny pour demander à Saint Marcoul la guérison de leur mal. Il l'obtiennent souvent, nous a dit M. le curé. Après Louis XIII, les rois, au lieu d'aller à Corbigny, faisaient porter à Reims les reliques de saint Marcoul. Un hôpital, qui existe encore, fut construit pour recevoir les malades. Ils accoururent en très grand nombre au sacre de Charles X, comme ils étaient venus à celui de Louis XVI. Le voltarianisme alors régnant fit que l'on congédia, à leur très grand mécontentement, la presque totalité des infirmes, venus la plupart très péniblement. Charles X toucha tardivement, et en cachette, quelques malades qui étaient restés. Il y eut plusieurs guérisons. Celui qui écrit ces lignes en a lu les procès-verbaux signés du médecin et du personnel de l'hôpital.

6 Il s'agit des journées de Montépilloy : elles avaient précédé l'attaque contre Paris.

7 Cette version de l'infâme guet apens imaginé pour amener le cas de rechute, doit être celle que les docteurs normands avaient répandue au concile de Bâle.

8 La conviction du Pontife-historien n'est pas douteuse. La Vénérable est divinement suscitée. Il a encore manifesté son sentiment dans un autre de ses ouvrages: De l'état de l'Europe sous l'empereur Frédéric III. On y lit : « De notre temps, Jeanne, Vierge lorraine divinement suscitée, ainsi qu'on le croit, vêtue d'habits virils et de l'armure guerrière, à la tête des armées françaises, combattant au premier rang des vaillants, a arraché, ô merveille, la plus grande partie du royaume de France aux mains des Anglais.
  Ayroles a oublié de traduire la fin de la dernière phrase.

Les chroniques

Index


Les chroniqueurs "français" :
- la geste des nobles français
- la chronique de la Pucelle
- le journal du siège d'Orléans
- la chronique de Jean Chartier
- la chronique de Perceval de Cagny
- la relation du greffier de La Rochelle
- la chronique de Tournay
- l'histoire de Charles VII de Thomas Basin
- la chronique du héraut d'armes Berri
- le registre delphinal de Thomassin
- la chronique de Richemont
- le miroir des femmes vertueuses
- la chronique fête du 8 mai
- l'abbréviateur du procès
- doyen de St-Thibaud de Metz

Les chroniqueurs "anglo-bourguignons" :
- La chronique de Monstrelet
- La chronique des Cordeliers de Paris
- Gilles de Roy
- Le Bourgeois de Paris
- La chronique de P. Cochon
- La chronique de Jean Wavrin
- La chronique de Chastellain
- Le registre du parlement de Paris
- Les mémoires de Lefèvre de Saint Rémi

Les chroniqueurs étrangers :
- la chronique de Windecke
- la chronique de Morosini
- les mémoires de Pie IILégal         Contacts
 
© 2006-2014 - SteJeannedArc.net
1412-2012
Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire